MU1O1C-200型~ 360型感光机..
   MU1O1D-200~360型圆网感光机..
   MU1O1E-200型~360型感光机(..
   FY01B-200型~360型感光机..
   MU126E-200~360型高温烘箱(.....
   MU126C-200型~360型高温烘箱..
   MU121C-200型~360型低温烘箱..
   FY03B-200型~360型低温烘箱..
   FY05B-200型~360型高温烘箱..
   MU116D-200~360型涂胶机(多.....
   FY02B-200型~360型涂胶机..
   MU116C-200型~360型涂胶机(..
   MU106C-200型~360型显影机..
   MU106D-200型~360型显影机..
   XT-500型浆桶清洗机..
   更多产品
  产品展示

严品型号:MU126C-200型~360型高温烘箱(专利)
产品用逯:本机用于圆网的复圆及圆网显影后的熔烘使感光胶固化,具有独特的内加热方式和热风传导方式。

鲁ICP备10029403号-2